06/26/2013

"Een vakbond die het opneemt voor holebi's krijgt daar ook iets voor terug"

Woga_Hilton_26juni2013_1011382_1.jpgCet article en Français

Dinsdag 25 juni organiseerde WOGA een persconferentie in het Antwerpse Hilton.  Veel schoon volk, waaronder de sponsors van het evenement. Van links naar rechts op de foto:  Jean-Yves Duthel (Co-voorzitter), Ivan Denis (atleet en ambassadeur van de Games), Bart Abeel (voorzitter), Hilde Vernaillen (CEO  van hoofdsponsor P&V verzekeringen) Dirk Brossé (componist van de officiële hymne) en Pascal De Bel (BBTK-secretaris Antwerpen)  In de persmap zat ook onderstaande verklaring van Pascal De Bel.

Vakbondsrechten zijn mensenrechten. De rechten van holebi's en transgenders zijn mensenrechten.  Het eerste zou geen voorwerp van discussie meer mogen zijn. Het principe dat vakbondsrechten mensenrechten zijn is opgenomen in tal van nationale en internationale documenten, te beginnen met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948. Maar net zoals holebi- en transgenderrechten zijn de syndicale vrijheden een blijvend voorwerp van strijd. In tijden van crisis liggen de vakbonden meer onder vuur dan anders.

De holebi- en transgenderbeweging stond in 1948 nog niet sterk genoeg om ook die rechten in de universele verklaring te laten opnemen.  Het besef dat ook dit onvervreemdbare rechten zijn drong intussen door tot de publieke opinie en ook tot de syndicale wereld.  Zuid-Afrika is totnogtoe het enige land waar die rechten ook in de grondwet zijn opgenomen. In vele andere landen werd het huwelijk opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht.

In 2006 werd op een vergadering in de Indonesische stad Yogyakarta een verklaring opgesteld door 29 internationale mensenrechtenorganisaties die nu bekend staat als de Yogyakarta-beginselen.  Het document bevat 29 principes, samen met richtlijnen en adviezen over de toepassing ervan en is bedoeld om de discriminatie van holebi's en transgenders tegen te gaan. Het wereldwijd realiseren van deze verklaring is nog niet voor morgen. Deze mensenrechtenconferentie naar aanleiding van de World Outgames  zal daar zeker toe bijdragen.

In 2007 voltrok zich een andere belangrijke doorbraak. Na een lange campagne door de vakbonden nam de International Labour Organisation, het orgaan van de Verenigde Naties dat de arbeidsomstandigheden bewaakt, nieuwe gegevens op in een rapport met betrekking tot discriminatie op de werkvloer op basis van seksuele oriëntatie.

pascal de bel,ivan denis,hilde vernaillenIn België staan we qua wetgeving vrij ver. De Europese richtlijnen rond antidiscriminatie zijn in ons land al langer omgezet in de nodige wetgeving. Ook via de non-discriminatie clausule, die normaal in het arbeidsreglement opgenomen moet zijn, kan menig syndicalist LGBT-rechten op de werkvloer verdedigen. Het ABVV heeft dit steeds – zonder veel ophef - ten volle gesteund.

De deelname van het ABVV aan de mensenrechtenconferentie van deze World Outgames is een nieuwe en belangrijke stap in dit proces.  Niet alleen om onze syndicale afgevaardigden rond het onderwerp te sensibiliseren, maar ook om aan holebi’s en transgenders duidelijk te maken dat ze 100% welkom zijn in onze organisatie en dat we met hun rechten bezig zijn. Een vakbond die te kennen geeft rond dit thema te willen werken zal daar ook iets voor terugkrijgen: de steun en belangstelling van vele holebi's en transgenders. Een vakbond die géén vragen krijgt van holebi's en  transgenders mag niet de fout maken daaruit te besluiten dat er op dat vlak geen discriminatie meer is. De conclusie moet zijn: alle arbeiders en bedienden, voor zover dat onderscheid nog bestaat, zijn welkom met hun vragen en problemen. 

Pascal De Bel
BBTK-ABVV
Gewest Antwerpen
25 juni 2013

Pascal De Bel modereert Panel 5