01/09/2015

Strijd tegen aids blijft prioritair voor ABVV

hiv

Cet article en français

1 december is sinds 1988 Wereldaidsdag. Niettegenstaande er vooruitgang is in de strijd tegen de ziekte (het aantal infecties is behoorlijk gedaald) en door de focus die momenteel op Ebola gericht is, dreigen aids en hiv enigszins naar de achtergrond verdrongen te worden.  Helaas, niet vergeten dat er nog elk jaar zo’n 2 miljoen nieuwe besmettingen zijn, waarbij een groot deel in Afrikaanse landen. Blijvend investeren in de strijd tegen aids is dan ook essentieel. 

Het ABVV heeft hiervan, samen met de Afrikaanse syndicale partners, al enkele jaren een van zijn prioritaire strijdpunten gemaakt via sensibiliserings- en preventieprojecten. Deze inspanningen worden verder gezet. In Zuid-Afrika en Kenia, twee van de felst door de epidemie getroffen landen op het Afrikaanse continent, blijven de vormingsprojecten, respectievelijk met de mijnwerkersvakbond NUM (partner van de AC) en de metaalvakbond (partner van ABVV Metaal), geactiveerd. Anderzijds is er ook het grensoverschrijdend project van UNI, de wereldfederatie van dienstenvakbonden, dat gesteund wordt door BBTK, waarbij een 16-tal Franstalige en Engelstalige Afrikaanse landen betrokken zijn. Hiv en aids hou je immers niet tegen aan de bedrijfspoort, noch aan de landsgrens. 

Onze Afrikaanse vakbondspartners hebben er dus alle belang bij ervaringen en technieken uit te wisselen om samen sterker te staan. ABVV helpt en stimuleert dit netwerk van vakbondsfederaties zo accuraat mogelijk. Het inschakelen van 'peer educators', vormingswerkers uit de risicogroep en vaak gerekruteerd uit een bedrijf of uit de vakbond zelf, levert zeer gunstige resultaten op. 

Voor de vakbond is het immers een zaak om leden en arbeiders te informeren over de realiteit van HIV en Aids, preventie, behandeling, discriminatie, enz. Ook dat is syndicaal werk! 

Bron: Echo, C. van Coppenolle

16:49 | Tags: hiv, nl | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

10/16/2014

ABVV over werken en hiv

nl,hivHet ABVV voert mee de strijd tegen discriminaties van seropositieven op het werk en op medisch vlak. De studiedienst van het ABVV werkte onderstaand kader uit.

 

Read more ...

15:53 | Tags: nl, hiv | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

11/28/2013

Hiv en discriminaties: BBTK werpt 10.000 brochures (mét condooms) in de strijd

BBTK_persbericht.pngMorgen voert de BBTK actie in het kader van de wereldaidsdag op zondag. Op vrijdag 29 november delen BBTK-militanten aan de bedrijven in totaal 10.000 informatieve folders uit. Ze bevatten antwoorden op een pak vragen rond mogelijke hiv-besmetting op het werk. Ons doel: mythes ontmaskeren en zo discriminaties tegen gaan. 

De strijd tegen de maatschappelijke stigmatisering van de seropositieve werknemers is hoogst noodzakelijk. Dat blijkt uit resultaten van recente enquêtes over de leefomstandigheden van mensen met HIV in België (SENSOA-Ugent, 2013 en Plateforme Prévention Sida, 2012). De helft van de ondervraagde personen zwijgen op het werk over hun seropositiviteit. 7 % kreeg problemen toen ze het vertelden: een geweigerde job of promotie of zelfs ontslag.

Nochtans bestaat er een juridisch kader om seropositieve werknemers te beschermen tegen discriminatie (bij aanwerving, of als reden voor een ontslag) en om hun privéleven en gezondheidstoestand te beschermen. Het plan is dat BBTK-afvaardigingen, onder meer zij die deelnemen aan deze actiedag, dit onderwerp op de agenda plaatsen van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zo kan er samen met de werkgever een stand van zaken worden opgemaakt.

Daarmee schakelt de BBTK zich ook in rond de doelstellingen van het hiv-plan die minister Onkelinx voorstelde.

Het goed informeren van de werknemers is een ideale manier om vooroordelen te bestrijden en de levenskwaliteit van hiv-patiënten te verbeteren. De 10.000 flyers hebben precies dat als doel: duidelijk te maken dat de kans op een hiv-besmetting op het werk zo goed als onbestaande is. Centraal in het voorkomen van een besmetting staat veilig vrijen… en dankzij de condooms bij de brochure is zelfs dat voorzien!

Overzicht van de acties:

Laakdal – Nike distributiecentrum

Contact: Stan Hens (NL), gewestelijk secretaris BBTK Kempen, +32 475 25 14 35 & Sonja Baeten (NL), afgevaardigde Nike, +32 474 40 12 29

Antwerpen acties in diverse bedrijven (oa: Voorzorg, Vivium, SNT Belgium, Onafhankelijk Ziekenfonds, PSA…)

Contact: Pascal De Bel (NL), gewestelijk secretaris BBTK Antwerpen, +32 475 69 46 93 & Patricia Van Goel (NL), BBTK-secretaris Antwerpen, +32 485 76 33 17

Brussel/Evere – Hoofdzetel Carrefour – 6u en 9u

contact: Valerie Van Walleghem, secretaris BBTK Brussel +32 473 81 29 65

Brussel – KBC – Grote markt Brussel – 7u-9u

contact: Michel Dekeukeleire (FR), afgevaardigde, +32 494 57 55 10 & Yves Flamand (FR), BBTK-secretaris, +32 473 97 42 38

06/20/2013

Mijn vakbond doet aan aidspreventie

BBTK_aids_Louise Plaatjies_Erwin De Deyn0001.jpgLouise Plaatjies en BBTK-voorzitter Erwin De Deyn

Cet article en français

Op vrijdag 30 november 2012, vooravond van Wereld Aids Dag, had een studiedag plaats van de BBTK (Bond van bedienden, technici en kaderleden) over hiv (aids) op de werkvloer.

Thierry Martin is directeur van Plate-Forme Prévention Sida, de organisatie die in franstalig België aan aidspreventie doet. Hij bijt de spits af met een uiteenzetting over hiv op het werk. "Aangezien een eventuele besmetting op het werk enkel via het bloed kan gebeuren, is er in zowat alle werksituaties dus geen enkel risico. Een gave huid is een efficiënte bescherming." Je moet dus al heel vuile manieren doen op het werk om besmet te worden.BBTK_aids_kiss0001.jpg In de BBTK-folder lees ik dat hiv niet kan worden overgedragen door een kus: "Ook niet als je bijvoorbeeld een koortsblaas hebt. Of als je... een tongzoen plant in de kopieerruimte. Het virus kan namelijk niet via speeksel worden overgedragen."  Toch maar opletten. Tongen bij de Rank Xerox kan wel tot ontslag leiden.

Ria Koeck van Sensoa had het over de behandeling van mensen met hiv in de arbeidswereld. Sensoa is één van de meldpunten waar je terecht kan met klachten over discriminatie. Dat leverde reeds een aantal 'cases' op die er niet om liegen.  Zo kregen we het verhaal van een bouwvakker met hiv wiens baas in het snuitje kreeg dat hij besmet. De baas schoot in paniek en eistte dat hij het onmiddellijk zou vertellen aan alle collega's. Dat is op zich al moeilijk en bovendien niet verplicht. Je kan bij sollicitaties rustig verzwijgen dat je besmet bent. De baas was niet te overreden, ook niet door de een medewerker van Sensoa. Onze bouwvakker heeft uiteindelijk ontslag moeten nemen. Het liep beter af met een bediende die zijn coming-out had gedaan als homo op het werk. Toen hij wegens een operatie aan de voet enkele weken afwezig was begon een van zijn collega's te roddelen.hiv,afrika,vakbond Zijn ziekteverlof zou volgens hem met hiv te maken hebben. Er volgden pesterijen. Dat soort problemen kan je dus aankaarten bij Sensoa, maar evengoed bij je vakbondsafgevaardigde. In het gesprek achteraf bleek daar bij de aanwezige vakbondsmensen ook veel bereidheid toe. De vakbond is er niet alleen om te onderhandelen over lonen en arbeidsvoorwaarden.

Ook aanwezig was Kenny Van Quickenberghe. We kennen hem van de uitstekende TV-reeks Hiv+ waarin Kobe Ilsen optrekt met vijf patiënten met hiv. Kenny werkt bij de spoorwegen en heeft daar nog geen discriminatie ervaren.  Het feit dat er er op het werk open over is geeft hem de kans om mensen te informeren. Maar niet iedereen zal er zo vlot mee omgaan als Kenny. Het stigma is nog steeds groot.

Informeren is ook een van de taken die de Cosatu-vakbonden (The Congress of South African Trade Unions) in Zuid-Afrika ter harte nemen. Ze krijgen daarbij geld van de Belgische BBTK. Een staaltje van internationale solidariteit.  Louise Plaatjies was speciaal naar Brussel gekomen om deze werking  toe te lichten. De samenwerking tussen de BBTK en 8 Cosatu-vakbonden omvat in een eerste fase: preventie en zorg, in de bedrijven en in de vakorganisaties. BBTK ontwikkelde mee het aidsbeleid van de vakbonden in Zuid-Afrika. De folders die daar gebruikt worden zijn trouwens identiek qua vormgeving met die in België.BBTK_cosatu_Gay Youth_0001.jpg  Louise: "Wij leiden 'peer-educators' op, die op hun beurt aidsteams opleiden die in bedrijven aan de slag gaan: informatie, sensibilisering, distributie van condooms, bescherming van de privacy op het werk, strijd tegen discriminatie van seropositieven op het werk. In het kader van het project ontwikkelen de vakbonden informatiemateriaal en voorzien ze in de verspreiding ervan. Zij nemen ook deel aan syndicale acties om het probleem op de politieke agenda te krijgen en tegelijk organiseren ze zorg en steun voor de getroffen collega’s." Haar vakbond houdt zich ook actief bezig met de strijd tegen discriminatie op gebied van gender en seksuele voorkeur. (zie ondermeer p. 27 van hun magazine The Shopsteward).

Federaal BBTK-voorzitter Erwin De Deyn mocht tevreden zijn over deze bijeenkomst. De aanwezige vakbondsmilitanten waren goed gewapend voor de strijd tegen een virus en mogen er fier op zijn dat hun vakbond die strijd niet beperkt tot België. 

Bron: Holebiplus

Je kan hier het BBTK-materiaal over hiv downloaden.

Lees ook: ABVV over werken en hiv

 

19:44 Posted in Wetenschap | Tags: erwin de deyn, nl, hiv | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |