06/25/2013

Alice Nkom' opent de Internationale Mensenrechtenconferentie van de World Outgames

nl, alice nkom

This article in English

Cet article en Français

Alice Nkom' heeft toegezegd om de openingsspeech te geven op de mensenrechtenconferentie nav. van de World Outgames op 31 juli 2013. Lees hier deel 1 en deel 2 van haar speech.

Alice Nkom' is een advocate uit Kameroen die wereldwijd bekendheid verwierf in 2008 toen ze de verdediging opnam van mensen die beschuldigd werden van homoseksualiteit in haar land. Ze is een voorbeeld voor vele advocaten in vele andere landen waar de vervolging van LGBT een flagrante vorm van mensenrechtenschendingen is.

Ze is getrouwd en moeder van twee kinderen en woont in Douala. Ze is reeds 40 jaar advocate. Zij kreeg internationale aandacht omwille van haar moedige standpunten over een breed scala van onderwerpen. In 2008 was ze de hoofdadvocate in de verdediging van jonge slachtoffers van zwaar politiegeweld tegen grote protestdemonstraties.

Homoseksualiteit is de laatste tijd een belangrijk onderwerp geworden in vele Afrikaanse landen. Kameroen is een van de landen waar politie en gerecht holebi's en transgenders zeer streng vervolgen.  Alice Nkom' verzet zich ook tegen de harde sociale afkeuring van homoseksualiteit. Ze richtte de organisatie  ADEFHO (Association pour la défense de l’homosexualité) op. De organisatie biedt hulp aan mensen die gearresteerd, opgesloten of veroordeeld zijn omwille van hun seksuele voorkeur. Sedert 2003 trad ze op in meer dan 30 rechtszaken van mensen die beschuldigd werden van homoseksuele handelingen. Soms met succes: in januari 2013 werden twee jonge mannen - voordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf in november 2011 -  vrijgelaten.

"Sedert 2008 kreeg Alice regelmatig bedreigingen omwille van haar gevoel voor rechtvaardigheid en moed" zegt Tamara Adrian Hernandez, co-voorzitster van de LGBT Mensenrechtenconferentie van de worldOutgames III in Antwerpen. "Zelfs de vereniging van magistraten in Kameroen wou haar laten verwijderen van de balie omwille van haar engagement in het verdedigen van holebi's en transgenders. Ze ontvang regelmatig doodsbedreigingen via email en sms zonder de de politie daar enig onderzoek naar verricht. Ze is op haar plaats op de conferentie."

01:06 | Tags: nl, alice nkom | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

06/20/2013

Mijn vakbond doet aan aidspreventie

BBTK_aids_Louise Plaatjies_Erwin De Deyn0001.jpgLouise Plaatjies en BBTK-voorzitter Erwin De Deyn

Cet article en français

Op vrijdag 30 november 2012, vooravond van Wereld Aids Dag, had een studiedag plaats van de BBTK (Bond van bedienden, technici en kaderleden) over hiv (aids) op de werkvloer.

Thierry Martin is directeur van Plate-Forme Prévention Sida, de organisatie die in franstalig België aan aidspreventie doet. Hij bijt de spits af met een uiteenzetting over hiv op het werk. "Aangezien een eventuele besmetting op het werk enkel via het bloed kan gebeuren, is er in zowat alle werksituaties dus geen enkel risico. Een gave huid is een efficiënte bescherming." Je moet dus al heel vuile manieren doen op het werk om besmet te worden.BBTK_aids_kiss0001.jpg In de BBTK-folder lees ik dat hiv niet kan worden overgedragen door een kus: "Ook niet als je bijvoorbeeld een koortsblaas hebt. Of als je... een tongzoen plant in de kopieerruimte. Het virus kan namelijk niet via speeksel worden overgedragen."  Toch maar opletten. Tongen bij de Rank Xerox kan wel tot ontslag leiden.

Ria Koeck van Sensoa had het over de behandeling van mensen met hiv in de arbeidswereld. Sensoa is één van de meldpunten waar je terecht kan met klachten over discriminatie. Dat leverde reeds een aantal 'cases' op die er niet om liegen.  Zo kregen we het verhaal van een bouwvakker met hiv wiens baas in het snuitje kreeg dat hij besmet. De baas schoot in paniek en eistte dat hij het onmiddellijk zou vertellen aan alle collega's. Dat is op zich al moeilijk en bovendien niet verplicht. Je kan bij sollicitaties rustig verzwijgen dat je besmet bent. De baas was niet te overreden, ook niet door de een medewerker van Sensoa. Onze bouwvakker heeft uiteindelijk ontslag moeten nemen. Het liep beter af met een bediende die zijn coming-out had gedaan als homo op het werk. Toen hij wegens een operatie aan de voet enkele weken afwezig was begon een van zijn collega's te roddelen.hiv,afrika,vakbond Zijn ziekteverlof zou volgens hem met hiv te maken hebben. Er volgden pesterijen. Dat soort problemen kan je dus aankaarten bij Sensoa, maar evengoed bij je vakbondsafgevaardigde. In het gesprek achteraf bleek daar bij de aanwezige vakbondsmensen ook veel bereidheid toe. De vakbond is er niet alleen om te onderhandelen over lonen en arbeidsvoorwaarden.

Ook aanwezig was Kenny Van Quickenberghe. We kennen hem van de uitstekende TV-reeks Hiv+ waarin Kobe Ilsen optrekt met vijf patiënten met hiv. Kenny werkt bij de spoorwegen en heeft daar nog geen discriminatie ervaren.  Het feit dat er er op het werk open over is geeft hem de kans om mensen te informeren. Maar niet iedereen zal er zo vlot mee omgaan als Kenny. Het stigma is nog steeds groot.

Informeren is ook een van de taken die de Cosatu-vakbonden (The Congress of South African Trade Unions) in Zuid-Afrika ter harte nemen. Ze krijgen daarbij geld van de Belgische BBTK. Een staaltje van internationale solidariteit.  Louise Plaatjies was speciaal naar Brussel gekomen om deze werking  toe te lichten. De samenwerking tussen de BBTK en 8 Cosatu-vakbonden omvat in een eerste fase: preventie en zorg, in de bedrijven en in de vakorganisaties. BBTK ontwikkelde mee het aidsbeleid van de vakbonden in Zuid-Afrika. De folders die daar gebruikt worden zijn trouwens identiek qua vormgeving met die in België.BBTK_cosatu_Gay Youth_0001.jpg  Louise: "Wij leiden 'peer-educators' op, die op hun beurt aidsteams opleiden die in bedrijven aan de slag gaan: informatie, sensibilisering, distributie van condooms, bescherming van de privacy op het werk, strijd tegen discriminatie van seropositieven op het werk. In het kader van het project ontwikkelen de vakbonden informatiemateriaal en voorzien ze in de verspreiding ervan. Zij nemen ook deel aan syndicale acties om het probleem op de politieke agenda te krijgen en tegelijk organiseren ze zorg en steun voor de getroffen collega’s." Haar vakbond houdt zich ook actief bezig met de strijd tegen discriminatie op gebied van gender en seksuele voorkeur. (zie ondermeer p. 27 van hun magazine The Shopsteward).

Federaal BBTK-voorzitter Erwin De Deyn mocht tevreden zijn over deze bijeenkomst. De aanwezige vakbondsmilitanten waren goed gewapend voor de strijd tegen een virus en mogen er fier op zijn dat hun vakbond die strijd niet beperkt tot België. 

Bron: Holebiplus

Je kan hier het BBTK-materiaal over hiv downloaden.

Lees ook: ABVV over werken en hiv

 

19:44 Posted in Wetenschap | Tags: erwin de deyn, nl, hiv | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

06/19/2013

“Ook vakbonden kunnen veel betekenen voor Holebi’s”

Pascal De Bel0001.jpg Cet article en Français

Pascal De Bel is secretaris van de Antwerpse afdeling van de BBTK, de bediendenvakbond van het ABVV. Op de BBTK-website vertelt hij over zijn reis naar Londen en droomt hij luidop van een gelijkaardig congres... in België.

Pascal De Bel: “De World Pride kent zijn oorsprong in de jaren zeventig als een protestmars van de gay-community, met als belangrijkste eis gelijke rechten voor de holebi’s onder ons. Dat was toen een tegenreactie van de LGBT-beweging (red: LGTB staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) tegen de repressie waaraan ze tot dan toe werden onderworpen. Nieuw was dat dit openlijk én actief gebeurde.”

“De onlusten in de New-Yorkse homowijk Greenwich Village vormden daarbij een kantelmoment. Al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw trok die wijk veel homoseksuelen aan, maar zowel de politie als criminele organisaties zagen in hen gemakkelijke doelwitten voor afpersingen en bedreigingen. Toen de politie in 1969 een razzia uitvoerde op het Holebicafé The Stonewall Inn, kookte het potje over. (foto: de rellen tijdens de tweede nacht) Tot verbazing van de politie lieten de aanwezigen zich niet zomaar doen. De agenten werden zelfs tot twee maal toe uit de wijk weggejaagd. Voor de internationale LGBT-beweging was dit een belangrijk moment. De bestorming van de Stonewall Inn wordt sindsdien jaarlijks herdacht. Daaruit ontstonden de jaarlijkse World Pride bijeenkomsten en ook de Holebiparades zoals we die bijvoorbeeld in Brussel kennen.”pascal de bel

Veel mensen kennen enkel de beelden van de kleurrijke en opvallende optochten die de Holebigemeenschap organiseert. De meer politieke beweging die er achter schuilt is minder zichtbaar.

Pascal: “Deels klopt het feestelijke beeld wel, maar sinds jaren worden de Pride’s in London vooraf gegaan door een Conferentie. Er wordt niet alleen gevierd maar ook op inhoudelijk vlak gewerkt. En er is nog veel werk: in Londen heb ik pakkende getuigenissen gehoord van holebi-activisten uit verschillende landen zoals India, Kenia, Zuid-Afrika… Het recht op homoliefde en een openlijk homoseksueel leven is absoluut nog geen vanzelfsprekendheid in grote delen van de wereld. Integendeel: het is vaak zelfs levensgevaarlijk!” 

Niet toevallig dat het thema van de conferentie dit jaar het ‘decriminaliseren’ van homoseksualiteit was.

Pascal: “Geen uit de lucht gegrepen thema, maar voor velen nog een broodnodige strijd. In totaal 78 landen hanteren nog een wettelijk verbod op homoseksualiteit, in 7 landen staat er de doodstraf op. In Pakistan, Bangladesh en Iran verplichten ze homo’s om chirurgische ingrepen te ondergaan zodat ze geen verhouding met andere mannen kunnen hebben. Nochtans vragen de LGBT-deelnemers van het congres geen bijzondere rechten, maar wel de bescherming, aanvaarding en erkenning van hun seksuele geaardheid. Er is ook positief nieuws. In 10 landen kan je als homokoppel trouwen, in 12 landen heb je recht op adoptie. Nog in het Engeland van 1967 was homoseksualiteit onder het zogenaamde Section 28 strafbaar. En nu heeft er de World Pride plaats. Dat geeft moed aan de deelnemers uit andere landen!”

pascal de bel

Toch is er ook in Europa toch nog werk aan de winkel…

Pascal: “Zeker. Het blijft van belang om de attitude, inzichten en de verdraagzaamheid van de mensen te  verbeteren. Ook bij ons leeft homo-, bi- en transfobie nog steeds in bepaalde kringen. In Oost-Europa ligt het moeilijker. In bepaalde landen wordt homoseksualiteit behandeld als een misdrijf, zelfs er openlijk over praten kan bestraft worden. Hulporganisaties die actief zijn op vlak van HIV-informatie lopen daardoor mee gevaar en kunnen voor dergelijke activiteiten gestraft worden. Tijdens de laatste Europese voetbalkampioenschappen werd dit eens te meer duidelijk. LGBT-rechten gaan niet alleen over individuele rechten maar ook over maatschappelijk verandering, vooruitgang en verbetering.” 

Je trok naar World Pride als ABVV’er. Wat doet een vakbond op de World Pride?

Pascal: “De thema’s op de World Pride zijn uiteindelijk politiek van aard. Bovendien is de TUC (red: Trade Union Congress, de grootste vakbondskoepel in het Verenigd Koninkrijk) een van de belangrijkste sponsors van het evenement. De TUC steunt deze beweging zowel politiek als financieel en is al sinds de jaren 80 met succes actief bezig met de verdediging van de rechten van de Britse holebi’s. De TUC riep alle leden op om deel te nemen aan de World Pride en de conferentie.   Binnen de Britse vakbond bestaat er ook een actieve holebiwerking, met een jaarlijks congres. Dit jaar viel dat samen met de World Pride. En uiteindelijk zijn holebi’s werknemers als alle andere. Ze dragen mee de gevolgen van de crisis – en in Engeland de gevolgen van de strenge besparingen van de regering Cameron. Bovendien zijn ze uiteraard kwetsbaar voor discriminatie op de werkvloer.” 

pascal de bel

Hoe zit dat voor het ABVV?

Pascal: “In België staan we qua wetgeving vrij ver. De Europese richtlijnen rond antidiscriminatie zijn in ons land al langer omgezet in de nodige wetgeving. Ook via de non-discriminatie clausule, die normaal in het arbeidsreglement opgenomen moet zijn, kan menig syndicalist LGBT-rechten op de werkvloer verdedigen. Het ABVV heeft dit steeds – zonder veel ophef - ten volle gesteund. Als vakbond zouden we onze militanten misschien wel wat meer mogen wijzen op het belang van deze clausule… het is het middel bij uitstek om te strijden tegen alle vormen van discriminatie op de werkvloer. In 2013 ligt er trouwens een grote kans voor het grijpen: de World Outgames (een wereldwijd sportief en cultureel evenement georganiseerd door de Holebi-gemeenschap) hebben dat jaar plaats in Antwerpen. Dat lijkt me hét moment om als vakbond bijvoorbeeld zelf een tweedaags congres te organiseren rond het thema! Niet alleen om onze delegees rond het onderwerp te sensibiliseren, maar ook om aan holebi’s duidelijk te maken dat ze 100% welkom zijn in onze organisatie. En dat we met hun rechten bezig zijn.”

Hopelijk toch ook wat genoten van de World Pride?

Pascal: “Na twee dagen congres mocht dat wel! Ik heb dan ook deelgenomen aan de stoet, waar ondanks wat regen veel volk was. Kleurrijk en een beetje carnavalesk kon men de optocht wel noemen. Het blijft nog altijd een beetje een feest-parade. Zelf liep ik mee in het stuk dat voor de vakbondsmensen voorbehouden was. 

Ik heb mijn best gedaan om mijn rode vlag te laten opvallen tussen al het roze! Al heb ik natuurlijk ook genoten van al het fraais om me heen…”

Bron: BBTK

Pascal De Bel modereert Panel 5

Rudy De Leeuw neemt deel aan de World Outgames-conferentie over mensenrechten

Rudy De Leeuw_0001.jpg

Ce communiqué de presse en francais
This press release in English

ANTWERPEN, 13 juni 2013 – Bart Abeel, voorzitter van de raad van bestuur van de worldOutgames III, is verheugd de deelname te mogen aankondigen van Rudy De Leeuw, voorzitter van de Belgische socialistische vakbond ABVV-FGTB, die het woord zal nemen op de LGBT-mensenrechtenconferentie op vrijdag 2 augustus in Antwerpen.

“Het ABVV engageert zich als vakbond al langer voor de erkenning van de gelijkheid van de LGBT, op alle niveaus van de maatschappij”, aldus Rudy De Leeuw. “Wij ondersteunen de eisen van de LGBT, in de eerste plaats wat betreft sociale rechten en arbeidsrechten. Het is dus met veel genoegen dat ik deelneem aan de Conferentie van Antwerpen, een belangrijk evenement ter bevordering van deze rechten”, besluit hij.

Het ABVV-FGTB aarzelde niet om alle vakbondsnetwerken, niet enkel in België maar ook in Europa en de rest van de wereld te doen bijdragen, zodat talrijke vakbondsleden zich zouden inschrijven voor de Conferentie van Antwerpen. Via een speciaal panel zullen vakbondsleden trouwens nieuwe acties kunnen voorstellen ten gunste van de LGBT-werknemers.

De conferentie, die wordt voorgezeten door Tamara Adrian Hernandez (Venezuela) en Jean-Yves Duthel (Canada), vindt plaats op 31/07 en 1+2/08 in het Radisson Blu-hotel in Antwerpen. Er worden meer dan 300 deelnemers verwacht.