01/09/2015

Strijd tegen aids blijft prioritair voor ABVV

hiv

Cet article en français

1 december is sinds 1988 Wereldaidsdag. Niettegenstaande er vooruitgang is in de strijd tegen de ziekte (het aantal infecties is behoorlijk gedaald) en door de focus die momenteel op Ebola gericht is, dreigen aids en hiv enigszins naar de achtergrond verdrongen te worden.  Helaas, niet vergeten dat er nog elk jaar zo’n 2 miljoen nieuwe besmettingen zijn, waarbij een groot deel in Afrikaanse landen. Blijvend investeren in de strijd tegen aids is dan ook essentieel. 

Het ABVV heeft hiervan, samen met de Afrikaanse syndicale partners, al enkele jaren een van zijn prioritaire strijdpunten gemaakt via sensibiliserings- en preventieprojecten. Deze inspanningen worden verder gezet. In Zuid-Afrika en Kenia, twee van de felst door de epidemie getroffen landen op het Afrikaanse continent, blijven de vormingsprojecten, respectievelijk met de mijnwerkersvakbond NUM (partner van de AC) en de metaalvakbond (partner van ABVV Metaal), geactiveerd. Anderzijds is er ook het grensoverschrijdend project van UNI, de wereldfederatie van dienstenvakbonden, dat gesteund wordt door BBTK, waarbij een 16-tal Franstalige en Engelstalige Afrikaanse landen betrokken zijn. Hiv en aids hou je immers niet tegen aan de bedrijfspoort, noch aan de landsgrens. 

Onze Afrikaanse vakbondspartners hebben er dus alle belang bij ervaringen en technieken uit te wisselen om samen sterker te staan. ABVV helpt en stimuleert dit netwerk van vakbondsfederaties zo accuraat mogelijk. Het inschakelen van 'peer educators', vormingswerkers uit de risicogroep en vaak gerekruteerd uit een bedrijf of uit de vakbond zelf, levert zeer gunstige resultaten op. 

Voor de vakbond is het immers een zaak om leden en arbeiders te informeren over de realiteit van HIV en Aids, preventie, behandeling, discriminatie, enz. Ook dat is syndicaal werk! 

Bron: Echo, C. van Coppenolle

16:49 | Tags: hiv, nl | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

The comments are closed.